Donderdag 6/10 vindt in de Tweede Kamer een belangrijk commissiedebat plaats over luchtvaart. Er wordt o.a. gesproken over de krimpvoorstellen voor de luchtvaart in Nederland van dit kabinet.

Als Air Cargo Netherlands vragen we om een strategische reservering voor vrachtvliegtuigen op Schiphol. We weten immers uit het recente verleden dat zodra de slotgrens op Schiphol wordt bereikt het segment vrachtvliegtuigen het risico loopt om verdrongen te worden. Onderzoekers hebben dat zeer recent nog bevestigd.

Antwoorden op eerder door VVD en CDA gestelde schriftelijke vragen over de positie van luchtvracht en vrachtvliegtuigen geven aan dat die waarschuwing niet heel serieus wordt genomen.

Daar moeten we ons echt zorgen over maken. Als er nu niets gebeurt kan Schiphol snel haar positie als belangrijke luchtvrachthub kwijtraken.

We stuurden daarom vorige week een brief aan alle woordvoerders Luchtvaart in de Tweede Kamer waarin we om die strategische reservering vragen. Een reservering die belangrijk is voor in Nederland gevestigde bedrijven met een internationale waardenketen.

In het filmpje lichten we daarbij toe wat het probleem is, maar óók welke oplossingsrichting wij zien: 96% voor passage / 4% voor vrachtvliegtuigen. Vastgelegd in de capaciteitsdeclaratie van Schiphol.

Niet langer afwachten, maar doen!