In een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat hebben ACN, BARIN en IATA recent hun zorgen geuit over het voornemen van de Nederlandse regering om een nationaal CO2-plafond voor de luchtvaart in te voeren.

Klik hier om de brief te lezen