Van maandag 24 oktober 2022 tot maandag 12 december en in Q1/Q2 2023 wordt er groot onderhoud uitgevoerd op de Rijkerstreek op Schiphol. In deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes.

De huidige verkeersituatie op de Rijkerstreek wordt als onveilig ervaren: de weginrichting is niet conform de huidige richtlijnen, het is onduidelijk welke snelheid er mag worden gereden en de voetgangers van en naar de bushaltes maken gebruik van ‘olifantenpaadjes’ (ook als oversteek) of lopen langs de rijbaan. Omdat er ook onderhoud aan het asfalt nodig is, heeft Schiphol gevraagd om de weg naast het onderhoud ook rijbaan veilig in te richten conform huidige richtlijnen. Aanvullend hieraan wordt het fietspad verbreed en opgewaardeerd tot snelfietspad en wordt de verharding van het busplatform P30 vervangen.

Klik hier voor de informatiebrief
Klik hier voor details