De proef met de Milkrun Export op Schiphol draait nog steeds bijzonder goed. Elke avond leveren trucks van DJMiddelkoop exportvracht van DHL Global Forwarding Rhenus Logistics en VCK Logistics aan bij Swissport T11 en sinds dit voorjaar uitgebreid met aanleveringen bij WFS en Swissport T9. Na een eerste periode van ervaring, aanpassingen en onderlinge procesafstemming, werkt het concept nu geheel vlekkeloos en snel. De hoogste tijd om een professioneel IT-platform in te richten en daarna verder op te schalen.

De Werkgroep Milkrun Export heeft na een uitgebreide analyse van de offertes van vier softwarebedrijven gekozen om daarvoor in zee te gaan met AirCargoBook, waar de tool voor de Milkrun Import ook al vijf jaar goed draait. Er is subsidie uit het Smart Cargo Mainport Program beschikbaar gesteld, zodra dit finaal geregeld is, kan de opdracht verstrekt worden.

De verwachting is dat het platform voor de Milkrun Export kort na de zomer gereed kan zijn en, dankzij de subsidie, het eerste jaar gratis aangeboden kan worden zodat alle deelnemers tijd hebben om dit proces goed in te richten en af te stemmen op hun eigen werkwijze. Dit ter optimalisering van de aanleverprocessen en in nauwe samenhang met Digitaal Vooraanmelden van alle lokale exportvracht dat uiteraard een randvoorwaarde is voor deelname aan de Milkrun Export.

Enkele kenmerken van de Milkrun Export:

  • De gemiddelde belading van de trailers is gestegen naar meer dan 80%!
  • Snelle afhandeling bij Swissport en WFS.
  • Het IT-portal zal een jaar gratis ter beschikking zijn en kan via API’s gekoppeld worden aan de eigen systemen van de deelnemende expediteurs.
  • Na een jaar zullen er minimale bijdragen worden gevraagd voor de operationele kosten en doorontwikkeling van de portal.
  • ACN en Cargonaut/Schiphol ondersteunen het initiatief actief en zullen eLink en de ACN-pas eraan koppelen.

Deelname aan de Milkrun staat uiteraard open voor alle afhandelaars en expediteurs, maar andere vervoerders kunnen zich ook aanmelden. Ideaal zou zijn wanneer elke avond vanuit alle 2e linie loodsen rond Schiphol dedicated Milkrun trucks gaan rijden naar alle afhandelaars.

Klik hier voor meer informatie over de Milkrun (Import en Export) en neem voor verdere informatie contact op met ACN via milkrun@acn.nl.