Port of Rotterdam, Port of Amsterdam en de Luchthaven Schiphol bieden met veel succes bedrijvigheid, banen en economische kansen binnen (en buiten) Nederland. Dit succes is grotendeels afhankelijk van digitale innovatie, zonder digitale middelen komen veel bedrijfsprocessen zelfs letterlijk stil te liggen. Deze enorme afhankelijkheid onderstreept het belang van de digitale weerbaarheid van bedrijven tegen cyberdreigingen en uitval van de digitale middelen. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan we in dit evenement daarom in op de actuele digitale cyberdreigingen en cybersecuritydiensten om deze dreigingen het hoofd te bieden. Waarom is bewustwording alleen bijvoorbeeld niet genoeg én hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de gevolgen van hacks en digitale ontwrichting? Deze en andere vraagstukken omtrent cybersecurity staan centraal in dit webinar zodat u na afloop weet wat er speelt en wie actie moet ondernemen.

Klik hier om je te registreren