De belangengroep ‘We love MAA’ heeft zich teruggetrokken uit het onderzoek dat de provincie Limburg momenteel laat uitvoeren naar de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA)). ‘Wij zijn niet bereid aan een dergelijke poppenkast of schijnvertoning mee te werken’, schrijft de groep in een boze brief aan de Provinciale Staten van Limburg.

De belangengroep van omwonenden die voorstanders van de luchthaven zijn, stelt dat de zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor MAA ‘door een kleine luidruchtige minderheid’ van tegenstanders is gekaapt en ‘in de huidige vorm nooit en te nimmer zal leiden tot een werkelijk onafhankelijke en inhoudelijk relevante MKBA’. Daarom wil het niet meer deelnemen aan de projectgroep rond het onderzoek.

Klik hier om verder te lezen