Op 1 juni 2022 verandert de procedure voor de toegang tot de voorterreinen van de vrachtafhandelaars op Schiphol. Chauffeurs moeten vanaf dan voor elk bezoek aan de afhandelaars worden aangemeld via e-Registration. dnata, KLM Cargo, Menzies Aviation, Swissport en World Flight Services schroeven met deze maatregel de beveiliging op hun terreinen op. “De voorregistratie is bijna een fluitje van een cent, maar wordt wel verplicht. Het is goed voor de veiligheid in de luchtvrachtketen en daar profiteren we allemaal van; iedereen wil toch dat zijn cargo veilig is”, zegt Maarten van As van ACN.

Het aanmelden voor toegang gebeurt vanaf volgende maand online door de planners die chauffeurs richting Schiphol sturen. Zij worden de zogeheten trusted persons en werken via een geverifieerd account op www.visitamscargo.com. Daar kunnen zij via e-Registration de naam, bedrijfsnaam en kenteken van de chauffeur doorgeven die iets komt halen of brengen. Elke registratie is eenmalig geldig en een chauffeur kan zich niet zelf aanmelden. Naast chauffeurs die cargo komen halen of brengen, geldt de registratieplicht ook voor koeriers en vervoerders van documenten en bijvoorbeeld ULD’s. Personen die niet zijn geregistreerd mogen het luchthaventerrein niet op en moeten zich melden in de loge. Daar bepaalt de afhandelaar of doorrijden alsnog is toegestaan.

Diefstal en ondermijning
De afhandelaars en expediteurs van het ACN-Securitymanagers overleg hebben de nieuwe veiligheidsmaatregel in het leven geroepen, vertelt Guy Driebeek. Guy is directeur van SmartLOXS, het bedrijf dat voor de cargo community op de luchthaven de security software en hardware levert en e-Registration verzorgt. “Na een aantal diefstallen van technologisch hoogwaardige goederen, duidelijk door de georganiseerde criminaliteit, is besloten om alle procedures tegen het licht te houden en de toegang tot de voorterreinen van de afhandelaars flink aan te scherpen. Scherper toezicht, minder ad hoc geregeld, maar wél werkbaar, was het uitgangspunt. En daar zit zeker wat in… waar we het heel normaal vinden om in een restaurant te reserveren, kon je op de luchthaven zonder je vooraf te registreren op de voorterreinen van vrachtafhandelaars komen.”

 Honderden vervoersbewegingen afgedekt door een uniform beveiligingssysteem
Met dagelijks tot wel 2000 vervoersbewegingen voor de vijf afhandelaars samen is een stevig toegangssysteem nodig. Sinds december 2020 zijn daarom al meerdere aanpassingen gedaan; blanco trucks komen niet meer door de poort, de voorwaarden voor het verkrijgen van een ACN-pas zijn aangescherpt en ACN-passen die langer dan vier weken niet zijn gebruikt, worden automatisch geblokkeerd. De registratie van alle bezoeken is de volgende fase. Ook al levert het planners wat extra werk op, SmartLOXS verwacht weinig weerstand. “We hebben er met de afhandelaars echt alles aan gedaan om het zo eenvoudig mogelijk te houden”, zegt Guy. “Bedrijven met ACN- of EU-passen kunnen gelijk aan de slag met e-Registration. Bedrijven die geen passen hebben, hoeven slechts één keer een account aan te maken. Bij exportvracht die via eLink is vooraangemeld gaan de registratie en bezoekersaanmeldingen automatisch. Bovendien deden veel partijen in de praktijk al vooraanmeldingen via e-mail. Dat was best omslachtig en uniformeren we hiermee gelijk.”

Hele keten veiliger, transparanter en nauwkeuriger
Niemand kan met de nieuwe procedure meer ongezien binnen komen; voor de afhandelaars wordt zo nog beter zichtbaar wie, wanneer wordt verwacht en waarom hij op het voorterrein is waar cargo staat. De kans dat ongewone dingen gaan opvallen wordt daardoor groter en vracht onopgemerkt verduisteren wordt moeilijker. Guy: “De deelnemers hebben dankzij e-Registration bovendien meer informatie. Dat betekent niet alleen dat de keten veiliger wordt, maar ook transparanter en nauwkeuriger.” Na juni gaat hij met de volgende stap aan de slag, blikt hij vooruit. “We timmeren nu de toegang tot de cargogebieden dicht voor onwelkome gasten. Op verzoek van de securitymanagers willen we tegen het einde van dit jaar de koppelingen met vrachtdata verder aanscherpen en komt er ook een extra check bij de overdracht van de goederen zelf. Dat zal versleuteld gebeuren.”

Account aanmaken en registreren
Wil je weten hoe je een account aanmaakt, hoe het registreren van bezoeken werkt en meer informatie over e-Registration? Kijk op www.visitamscargo.com.