Na de bekendmaking dat de afhandelaars op Schiphol vanaf 1 juni een registratieplicht voor bezoekers instellen, zijn er veel vragen binnengekomen; bij de betrokken afhandelaars – dnata, KLM Cargo, Menzies, Swissport en WFS – en bij branchevereniging ACN. Expediteurs plaatsen onder meer vraagtekens bij het waarom en het nut van de maatregel. Said el Hadouchi van Menzies Aviation BV licht het graag toe.

Said is head of security bij Menzies. In die functie maakt hij deel uit van het ACN securitymanagersoverleg tussen afhandelaars, expediteurs en vervoerders op Schiphol. Na een aantal diefstallen – tot ergernis van onder meer verladers – legden de securitymanagers de toegang tot de terreinen van de afhandelaars onder een vergrootglas. Zij vonden aanscherpingen van de ACN pas nodig. Zo werd de pas niet automatisch geblokkeerd als deze langere tijd niet gebruikt werd. En als gebruikers ermee naar het ene bedrijf reden, konden ze de pas automatisch ook gebruiken bij andere bedrijven. Er waren zelfs pashouders die in hun vrije tijd even koffie kwamen drinken op de luchthaven, vertelt Said: “We hebben ook passen afgenomen die door een andere chauffeur dan de eigenaar gebruikt werd. Daar zijn we strenger op gaan controleren. De vraag rees ook of een bedrijf een ongelimiteerd aantal ACN-passen moest kunnen krijgen.”

Ondermijning voorkomen met registratieplicht
Hier bleef het niet bij. “Ook met de aanpassingen was de luchthaven niet waterdicht. Hoe kunnen we het moeilijker maken voor criminelen en werkbaar houden voor onszelf, was het vertrekpunt om te kijken wat we verder konden digitaliseren.” Dat heeft per 1 juni geleid tot de plicht om zich te registreren voordat een chauffeur, koerier, zogeheten road feeder services en bijvoorbeeld vervoerders van ULD-platen zich bij de poort van een afhandelaar melden. Dat gebeurt online via e-Registration door de planners die de mensen op pad sturen. Vervoerders van via eLink vooraangemelde vracht worden automatisch geregistreerd. “We geven hiermee een signaal af naar onze klanten dat we de veiligheid serieus nemen en ondermijning aanpakken. Bovendien kennen nu meer mensen alle bewegingen richting de poort van de luchthaven.”

Aanmelden via e-Registration minuutje werk
Er komen vanaf deze maand alleen nog mensen naar de voorterreinen van de afhandelaars die er daadwerkelijk moeten zijn. Veiligheid gaat voor Said boven alles. “Wat een crimineel op de luchthaven kan, kan een terrorist ook. Diefstal gaat om geld, maar bij terrorisme praat je over mensen. Ik vind dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben om de burgerluchtvaart veilig te houden.” Expediteurs hebben hier ook een rol in, wil hij zeggen. Een aantal van hen vindt de registratieplicht al bij voorbaat gedoe dat veel tijd kost. De securitymanager van Menzies kan daar ver in mee gaan, zegt hij, zeker gezien de huidige personeelstekorten. Maar aanmelden is een minuutje werk, schat hij in. Said verwacht dat de discussie over zin en onzin van de maatregel vanzelf oplost. “Ik garandeer namens Menzies de veiligheid voor onze klanten. We moeten daarom echt naar een honderd procent secure overdracht van vracht. Alleen dan zijn we blij. Maar ook onze klanten, agenten en expediteurs.”

Iedereen is gebaat bij honderd procent security
Want de afhandelaars behartigen ook hun belangen, benadrukt hij. Ze zien erop toe dat vracht alleen met een trusted person vertrekt. “In onze sector wordt veel met onderaannemers gewerkt; dingen worden onderling geregeld, vracht wordt wel eens overgedragen zonder dat een agent of expediteur het weet. Vanaf nu kan dat niet meer onopgemerkt, want wij laten alleen die persoon binnen, die zij hebben aangemeld.” In juli evalueren de securitymanagers de eerste ervaringen met e-Registration. Zij kijken dan ook kritisch naar mogelijke knelpunten, verzekert Said. Zijn advies voor iedereen die nog huiverig is: Geef het een kans, het is belangrijk dat we hiermee aan de slag gaan!