Hierbij willen wij u informeren m.b.t. de volgende stap in het digitaliseringsproces van de export zendingen. De digitale vooraanmelding als onderdeel van de “Ready For Carriage” procedure zal worden uitgebreid met een digitale transfer (handshake) die de handmatige ACN-bon uiteindelijk zal vervangen.

Vanaf 15 mei a.s. is de “Pilot” periode bij dnata afgerond en zullen wij overgaan naar de digitale transfer bij lokale aanleveringen van zendingen. De overdracht van de vracht zal uiteraard conform de RFC-procedures in combinatie met een geldende ACN-pas worden uitgevoerd. Bij de aanlevering zal zowel de ACN-pas als de dnata-pas van de medewerker worden gescand als onderdeel van deze digitale handshake. Alle standaard voorwaarden blijven natuurlijk onveranderd.

Uiteraard is het gebruik van de handmatige ACN-bon gedurende 2022 nog steeds mogelijk.

Management dnata

************************************************************************************************

We would like to inform you about the next step in the digitization process of the export shipments. The digital pre-registration as part of the “Ready For Carriage” procedure will be extended with a digital transfer (handshake) that will eventually replace the manual ACN receipt.

From May 15, the “Pilot” period at dnata has been completed, and we will make the digital transfer available for all local deliveries of shipments. The transfer of the cargo will of course be carried out in accordance with the RFC procedures in combination with a valid ACN pass. Upon delivery, both the ACN pass and the employee’s dnata pass will be scanned as part of this digital handshake. All standard terms and conditions will of course remain unchanged.

Of course, the use of the manual ACN voucher is still acceptable during 2022.

Management dnata