De tijd van wegkijken is voorbij. Georganiseerde misdaad is een groot probleem. Ook in ons land. Het is een veelkoppig monster dat we te vuur en te zwaard moeten bestrijden. Dat doen we met vereende krachten: samen met onze partners in de keten trekken we op om georganiseerde misdaad zowel te voorkomen als te verstoren. En om de daders te bestraffen en de slachtoffers en de
maatschappij te beschermen.

Wat begon als een ambitieuze wetgevingsagenda en een regionale versterkingsbeweging waarbij elke regio eigen projecten opzette, is in korte tijd uitgegroeid tot een samenhangende, landelijke aanpak om deze ontwrichtende vorm van criminaliteit van alle kanten aan te pakken. Dat is een proces van lange adem. Snelle resultaten zijn er niet en het is vaak lastig om resultaten die we  boeken in harde cijfers uit te drukken. Maar daardoor laten we ons niet ontmoedigen.

Klik hier om verder te lezen (pdf)