Vanaf 20 september a.s. moeten ook transito- en transhipmentzendingen uit derde landen aangemeld worden in Client Import. Deze eis komt voort uit de Europese “Officiële Controleverordening en de Plantgezondheidsverordening (OCR en PHR). Dit heeft directe gevolgen voor alle bedrijven die inspectieplichtige planten of plantaardige producten over EU-grondgebied doorvoeren (transit) of op een luchthaven of haven overladen (transhipment). De NVWA doet een risico-analyse en zal dan 1-5% van de aangeven zendingen controleren. Het gaat daarbij om documenten-controles en controles op veilige verpakking om fytosanitaire risico’s op Europees grondgebied te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie