1 september zijn de nieuwe Ready-for-Carriage voorwaarden op Schiphol ingegaan. Aan de nieuwe RfC is Digitaal Vooraanmelden toegevoegd (punt F). Een belangrijke stap richting verregaande digitalisering van de luchtvrachtketen. Digitalisering die nodig is om de hele keten nog efficiënter en veiliger te maken. De komende weken en maanden zal ACN samen met Cargonaut goed monitoren hoe de implementatie van Digitaal Vooraanmelden verloopt en partijen hierin ondersteunen.

Voor nu kunnen we melden dat de cijfers van Digitaal Vooraanmelden, EAWB en Aviation Security status omhoog schieten. Ook zien we een forse verbetering van de datakwaliteit.

Daarmee leggen we een stevig fundament voor verdere digitalisering in de keten. Next steps waar we nu over nadenken om mee aan de slag te gaan: digitaal vooraanmelden van de andere cargostromen (road feeder services, import), een Milkrun Export, de digitale handshake en slotplanning systematiek bij de afhandelaars. De visie is er. We weten waar we heen willen om zo de smartest cargo hub in de regio te blijven. Over hoe we de visie gaan omzetten in daadwerkelijke actie zijn we met SCMP en Schiphol in gesprek.

Iedere twee weken organiseren we een online klankbordgroep voor de partijen die de Best Effort Digitaal Vooraanmelden hebben ondertekend. We delen daar kennis, tips en de laatste stand van zaken. Wilt u ook aansluiten? Neem dan contact op met johan.star@acn.nl