De termijn voor het indienen van het uitgaand manifest waarmee de aangifte ten uitklaring wordt gedaan is recent gewijzigd van 3 dagen naar 1 dag.

Dit volgt uit artikel 6:2 van de Algemene Douaneregeling
Uiterlijk op de werkdag volgend op de dag van vertrek uit de haven, onderscheidenlijk de luchthaven moet de aangifte ten uitklaring (uitgaand manifest) voor de goederen, die zijn geladen aan boord van een schip of luchtvaartuig, zijn gedaan. De aangifte ten uitklaring wordt gedaan bij het douanekantoor van uitgang door het op elektronische wijze inzenden van het douanemanifest bij uitgang waarin de gegevenselementen, genoemd in bijlage IXa, titel II, zijn opgenomen.

Hoewel deze termijn van kracht is met ingang van 1 juli 2020, geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2021. Tot 1 juli 2021 mag de aangifte ten uitklaring nog binnen 3 kalenderdagen na vertrek van het schip of luchtvaartuig worden gedaan.
NB Deze wijziging geldt dus ook voor het doen van correcties en aanvullingen op een uitgaand manifest.