Tijdens de ICT & Logistiek beurs in Utrecht is op 8 november het officiële startschot gegeven voor de aanpak van de versnelling van de digitalisering in de logistieke ketens. DIL is een programma waarbij overheid en bedrijfsleven samen optrekken en wordt financieel ondersteund door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Met het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) zetten overheid en bedrijfsleven samen de schouders onder toekomstbestendige logistieke ketens waarbij digitaal samenwerken de hoofdrol speelt.

  • Kern van het DIL is het bevorderen van efficiënt samenwerken in de hele logistieke keten. Om veilig en beheersbaar data te delen, zijn nieuwe manieren van werken nodig. Op Schiphol wordt hieraan gewerkt binnen het Smart Cargo Mainport Program initiatief. De projecten in SCMP verbeteren de ketenprocessen door het maken van ketenafspraken en door digitalisering en beter data delen. Vanuit het DIL-programma kunnen projecten ondersteund worden. Ook stelt DIL stelt Royal Group Schiphol in staat om te werken aan nieuwe digitale diensten op het Port Community System Cargonaut ter ondersteuning van de ketenprocessen.

Een belangrijk onderdeel van het DIL programma is het bieden van ondersteuning aan mkb-bedrijven die verder willen met digitalisering om klaar te zijn voor wat in de toekomst nodig is om mee te blijven doen: nationaal, maar ook internationaal. Zo’n 69 procent van het Nederlandse mkb-bedrijfsleven is echter nog niet klaar om volledige digitaal samen te werken.

Via www.logistiekdigitaal.nl kunnen bedrijven een eerste scan uitvoeren om hun niveau en behoefte te peilen. Ook is hier al een aanbod te vinden met diverse initiatieven die helpen bij het digitaliseren van logistieke processen.

  • We werken aan een concurrerende en duurzame cargo hub.
  • DIL ondersteunt SCMP op het gebied van de digitalisering. We versterken het data delen door gebruik te maken van de afspraken in de Basis Data Infrastructuur.
  • We zien uit naar de verdere samenwerking met I&W, douane, havenbedrijf Rotterdam, Portbase en evofenedex en vele andere partners.

Klik hier voor het persbericht