De vrachtsector op Schiphol (ACN) wil een vrachtpool met een gegarandeerd aantal van 20.000 vrachtvluchten als de regering het totale aantal vliegbewegingen op Schiphol vanaf november 2023 inderdaad reduceert met 60.000 naar 440.000 vliegbewegingen.

Het besluit van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen vrijdag zet volgens een compleet verbaasde Maarten van As, directeur van vrachtkoepel ACN op Schiphol, een ‘dikke streep’ door de na lang onderhandelen bereikte local rule 2 voor de vrachtsector. Daarbij zou een groot deel van de niet benutte slots (vliegbewegingen) op Schiphol grotendeels worden toegewezen aan de vrachtsector.

‘Met het schrappen van 80.000 vluchten blijven er echter geen slots meer over op Schiphol. Dus de local rule 2, die wij na een lang proces hebben bereikt, heeft helemaal geen nut en ligt wat ons betreft dan ook in de prullenbak.’

Kaasschaaf

Volgens Van As ‘moet er nu als alternatief snel een vrachtpool komen’. Het gaat daarbij om een aantal van 20.000 vluchten die exclusief worden gereserveerd voor de vrachtsector. Dat komt op een aantal van 440.000 vliegbewegingen neer op een percentage van 4,5%.

Van As: ‘Wij praten al jaren met de overheid over een vrachtpool om de sector te voorzien van voldoende vluchten, maar volgens de landsadvocaat mag dat niet van de Europese Commissie, maar hetzelfde geldt voor het besluit om het aantal vluchten te reduceren met 60.000. Dat mag op basis van de Europese slotregels, waar Schiphol onder valt, ook niet van Brussel, maar plotseling heeft de landsadvocaat daar geen bezwaren tegen en mag het schijnbaar van de Europese Commissie. Onze verbazing is dan ook groot.’

Van As wijst erop dat als er zomaar 60.000 vluchten kunnen worden geschrapt op Schiphol een vrachtpool ook mogelijk moet zijn. ‘Daarom moet die pool er nu komen om de belangen van de vrachtsector veilig te stellen, want als Schiphol straks naar een maximum van 440.000 vluchten gaat, wordt de kaasschaaf toegepast en krijgt de vrachtsector nog minder vluchten toegewezen dan zij nu al heeft.’

Vrachtpositie

ACN wijst er al jaren op dat het aantal vrachtvluchten al Schiphol al jaren aan het afkalven is door de komst van budgetvluchten en dat dit de Europese vrachtpositie van de luchthaven steeds meer ondermijnt. Het aantal vrachtvluchten slonk vlak voor de coronacrisis ver onder de 3%, maar is nog steeds goed voor een kwart van de toegevoegde waarde van Schiphol, aldus de belangenbehartiger. ‘Inhoudelijk snappen wij het besluit van Harbers dan ook’, aldus Van As.

Hij wijst er verder op dat de beslissing om het aantal vluchten dramatische te reduceren op Schiphol zonder enig vorm van overleg met de betrokken belangenorganisaties op Schiphol is genomen. ‘Dit besluit doorkruist al het lopende overleg door de verschillende partijen op de luchthaven over de netwerkwerkkwaliteit van Schiphol, het CO2-plafond en de gesprekken over de vermindering van het aantal nachtvluchten. Dat wordt nu ook doorkruist’, aldus Van As.

Klik hier om het artikel bij NT te lezen