Schiphol onderzoekt in samenspraak met andere partijen in de Nederlandse luchtvaartsector extra maatregelen om de hoeveelheid ultrafijnstof op en om de luchthaven verder omlaag te brengen en daarmee de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Uit onderzoek dat onafhankelijk instituut TNO in opdracht van de luchthaven uitvoerde, blijkt dat er in de buitenlucht rond de terminal en pieren ultrafijnstofconcentraties van gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter zijn gemeten. De mediaan, die evenveel hogere als lagere metingen kent, ligt tussen 44.000-68.000 ultrafijnstofdeeltjes per kubieke centimeter.

Klik hier om verder te lezen