De corridor die Lounge 4 met de M-Pier verbindt is van doorgangspassage veranderd in een aangename wacht- en verblijfsruimte. Met het inrichten van de doorgangspassage is het wachtgebied voor reizigers vergroot. Duurzaamheid stond centraal bij het herinrichten van de M-corridor.

Alle stoelen in de corridor zijn eerder op Schiphol gebruikt. Ze zijn opnieuw bekleed met e-leather. Dat is een duurzame soort leer die gemaakt is van restjes uit de leerindustrie.

Oude Boeing 747 in het interieur
Ook het andere meubilair is op basis van hergebruik gemaakt. Het materiaal voor de plantenbakken komt van oude informatiebalies van Schiphol en een oude Boeing 747 van KLM. Ook de 2 windmolens, waar reizigers hun mobiel of laptop opladen tijdens hun verblijf, zijn gemaakt van oude informatiebalies en de oude KLM-Boeing 747.

Klik hier om verder te lezen