Maastricht Aachen Airport (MAA) en Royal Schiphol Group gaan een strategische samenwerking aan. Daarover hebben Royal Schiphol Group, Provincie Limburg en MAA een principe-akkoord gesloten. Schiphol verwerft een 40% belang in de luchthaven MAA voor €4,2 miljoen. Partijen investeren door dit akkoord gezamenlijk in de toekomst van Maastricht Aachen Airport. De verregaande samenwerking is in lijn met de Luchtvaartnota van het kabinet, verzoeken uit de Tweede Kamer en het amendement van de Provinciale Staten van Limburg.

Met deze samenwerking kan MAA zich richten op de ontwikkeling tot een omgevingsbewuste en toekomstbestendige luchthaven. Schiphol en MAA gaan gezamenlijk optrekken om MAA te verduurzamen en elektrisch vliegen wordt een speerpunt. Er komt een omgevingsfonds met bijdragen van overheden en bedrijven waar de Royal Schiphol Group 800.000 euro voor ter beschikking stelt. Daarnaast zetten partijen in op een vergaande kennisuitwisseling op de gebieden vastgoed en commercie.

Klik hier om verder te lezen