De Europese Commissie gaf de tekst vrij van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Daarin uitvoerig aandacht voor (het belang van)  luchtvervoer, met onder andere nadere regels over de eigendoms- en zeggenschapsvereisten voor VK luchtvaartmaatschappijen en de erkenning dat het verder afbouwen van die regels de luchtvaart voordelen biedt. Het akkoord legt vast dat luchtvervoer moet plaatsvinden op basis van een gelijk speelveld onder voorwaarden van open en eerlijke concurrentie en non-discriminatie. Afspraken over onder andere code-sharingleasing en grondafhandeling blijven onder het akkoord mogelijk.

Om de luchtvaartverbindingen tussen de EU en het VK te continueren omvat het akkoord een aantal verkeersrechten op basis van wederkerigheid (1e t/m 4e vrijheden). Daarnaast krijgen full freighters een aparte plaats toebedeeld: individuele lidstaten en het VK krijgen de bevoegdheid om aan hun respectieve full freighter carriers zgn. vijfde vrijheidsrechten toe te kennen. UK Full freighters kunnen daardoor vluchten uitvoeren tussen punten in de betreffende EU lidstaat  en punten in derde landen, als onderdeel van een vlucht die begint of eindigt in het VK. Omgekeerd kan het VK vijfde vrijheidsrechten toekennen aan EU full freighter carriers. Er lijken daarbij geen beperkingen te worden gesteld aan het soort vracht.

Let wel: het betreft hier een bevoegdheid die wat de EU betreft toegekend wordt aan de luchtvaartautoriteiten van individuele lidstaten, resp. die van het VK. We mogen hopen dat de autoriteiten over en weer ruimhartig met 5e vrijheidsaanvragen zullen omgaan.

Bovenstaande is gebaseerd op een eerste analyse van het uitvoerige handelsakkoord. We gaan verder met het bestuderen van het handelsakkoord en houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte.