Na zorgvuldig overleg binnen de ACN sectorraden en het ACN bestuur, is besloten de voorwaarden voor het ‘Ready for Carriage’ aanleveren van luchtvracht op Schiphol aan te passen. De belangrijkste wijziging is, dat het zogenaamde ‘Digitaal Vooraanmelden’ onderdeel wordt van de Ready for Carriage voorwaarden. Deze aangepaste voorwaarden zijn in gegaan per 1 september 2021.

Het ACN Export Aanleverbewijs (de ‘ACN Bon’) is als gevolg hiervan ook aangepast. De nieuwe versie kunt u bestellen door het ingevulde formulier te mailen aan info@acn.nl

Klik hier voor een voorbeeld van de nieuwe ACN Bon
Klik hier voor de Ready for Carriage voorwaarden (NL)

 

After careful consultation within the ACN sector councils and the ACN board, it was decided to adjust the conditions for the ‘Ready for Carriage’ delivery of air cargo at Schiphol. The most important change is that the so-called ‘digital pre-registration’ will become part of the Ready for Carriage conditions.
These adjusted conditions will come into effect from September 1, 2021.

As a result the ACN Goods Receipt will also be changed. You can order the new version by emailing the form to info@acn.nl

Click here for an example of the new ACN Goods Receipt
Click here for the Ready for Carriage conditions (EN)