Deze week verscheen een interessant onderzoek opgesteld in opdracht van het ministerie van IenW naar de effecten van COVID-19 op de NL luchtvaart. In dit rapport wordt een aantal scenario’s beschreven met daarbinnen ook aandacht voor luchtvracht. In grote lijnen wordt geconstateerd dat luchtvracht minder hinder ondervindt van maatregelen en reisrestricties en zal zich sneller herstellen dan passage. De luchtvrachtsector wordt vooral geraakt als de economische recessie lang aanhoudt. Door het opstarten van productiefaciliteiten en het aanvullen van voorraden kan er een tijdelijke piek ontstaan in de vraag naar luchtvracht. De luchtvrachtmarkt zal normaliseren als de zeevaart weer volgens een vast schema gaat opereren.

Met name die korte/middellange termijn piek… daar maken we ons als ACN best ongerust over. Zie ook eerdere berichten over noodzaak voorbereiding transport van het Corona vaccin en tekorten aan capaciteit. How to handle? Voorbereiding is daarbij extreem belangrijk! We gaan daarover met alle ketenpartijen, Schiphol, overheid maar zeker ook de luchtvrachtverladers verenigd in evofenedex in gesprek.

Klik hier voor het rapport