Oud-directeur Ben Radstaak (1955) van luchtvrachtkoepel ACN heeft onlangs de hectische vrachtmarkt op Schiphol ingeruild voor een rustig landelijk bestaan als pensionado en freelance consultant in de Ooijpolder bij Nijmegen. Sinds de oprichting van ACN in 2003 was de voormalige marktonderzoeker het boegbeeld van de Nederlandse luchtvrachtsector. Toen en nu ging het steeds over het digitaal aan elkaar knopen van de vrachtdata. ‘En dat lijkt nu eindelijk te lukken.’

Bijna 20 jaar Schiphol Cargo. Dat is zeker veel schipperen geweest om de tegenstrijdige belangen van de airlines, expediteurs, truckers en afhandelaars goed te bedienen?

Alle kikkers in de kruiwagen houden, dat is mij achteraf erg meegevallen. Er is weinig onmin geweest tussen de verschillende sectoren op Schiphol, moet ik zeggen. Wij hebben als ACN ook vooral ingezet op het verbeteren van de administratieve- en grondprocessen. Hoe maak je de marktplaats Schiphol meer efficiënt zodat alle partijen profiteren en de voordelen zien? Dan gaat het om de beste standaard van werken en de digitalisering van de vrachtdocumentatie. Daar doorheen speelden natuurlijk de striktere douane- en securityregels op Schiphol van de laatste jaren.

Gaat het lukken om Schiphol 100% digitaal te krijgen?

Het gaat lukken, maar het duurt langer dan we aanvankelijk dachten. Toen wij in 2007 begonnen met e-freight, waarbij zendingen zonder papieren luchtvrachtbrief konden worden verstuurd met digitale documentatie, was de doelstelling van IATA om de markt in 2014 100% digitaal te hebben. Wij dachten toen nog dat het op Schiphol nog een stukje sneller kon en gingen uit van 2012. Anno 2021 zijn we er nog steeds niet. De praktijk is weerbarstig gebleken. Je hebt te maken met veel partijen en een complexe markt aan regels. Zo is in Zuid-Amerika een digitale airwaybill nog steeds een probleem, en veel gezondheidscertificaten zijn nog papieren business. Ook waren er crisissen, waardoor de focus vaak even op overleven was en niet op innoveren.

Waar staan we nu?

70 tot 80% van de expediteurs op Schiphol doet nu mee met het digitaal vooraanmelden van exportlading via een verbeterde versie van eLink. Zij zorgen ervoor dat grofweg een derde van alle uitgaande zendingen nu al geheel digitaal wordt vooraangemeld. Twee derde van de lading moet dan nog, maar daarvan komt grofweg de helft van bedrijven die al met het digitaal vooraanmelden bezig zijn.

Het kan dus snel gaan?

Dat is wel de verwachting. Natuurlijk zullen er soms bedrijven zijn die de papieren luchtvrachtbrief nog zullen hanteren, maar die zullen straks moeten wachten aan de balie en aan de loodsdeur van de afhandelaars. Daarmee sta je in onze markt op forse achterstand. Daarnaast zijn er de voordelen van het digitaal aanmelden: betere en foutloze voorinformatie, betere planning van de aan- en afvoer bij de afhandelaars. En het onvoorspelbare balieproces bij de afhandeling is straks verdwenen.

U vertrekt met een succes op zak?

Klopt, maar het heeft natuurlijk veel te lang geduurd. De eerste pilots met eLink deden wij in 2010. Sindsdien is het heel traag gegaan.

Wat is de grootste teleurstelling?

Het tekort aan vrachtslots dat ons in 2017 trof. De airlines kregen voordien altijd genoeg slots op Schiphol, maar in een tijdsbestek van drie jaar liepen we door de snelle toename van budgetvluchten tegen de maximaal toegestane grens van 500.000 vliegbewegingen aan. We hadden daarover eerder aan de bel moeten trekken. Met z’n allen, overigens. Het ergste was, dat wij ons niet hadden gerealiseerd dat flink wat airlines onzorgvuldig waren omgegaan met de historische rechten, waardoor ze die verloren.

Dat heeft veel imagoschade opgeleverd.

Fors. Vroeger verloren vrachtairlines die rechten ook, maar je kreeg die het volgend seizoen weer terug. Plotseling was dat niet meer het geval. Schiphol was niet langer de meest flexibele luchthaven van Europa.

Hoe nu verder met die vrachtslots?

Het drama uit 2017 met de uitvlucht van zoveel maatschappijen gaan we niet weer krijgen. Ik denk dat iedereen nu voldoende beseft dat we dat moeten voorkomen door beter te letten op de use-it-or-loose-it-regel en via een verbeterde local rule.

Waarom niet een vrachtpool met een vast quotum aan vrachtvluchten?

De budgetcarriers zitten er natuurlijk voor hun eigen boterham. Hun verdienmodel is gebaseerd op zo veel mogelijk vliegen met kleine vliegtuigen. Dat kost dus veel slots.

Is meer selectiviteit de oplossing?

Selectiviteit van het type vluchten moet hoog op de agenda komen. Het intercontinentale netwerk van de KLM als homecarrier en vracht staan daarbij centraal en dat mag je niet laten verdringen door het Europees vliegverkeer dat vooral low cost- en vakantie-georiënteerd is. Daarom is ook de komst van Lelystad Airport zo van belang voor de mainportpositie van Schiphol.

Klik hier voor het hele artikel