De Europese Unie heeft een luchtvervoersovereenkomst gesloten met Qatar. In een aantal landen, waaronder Nederland, mag voorlopig nog niet onbeperkt worden gevlogen.

De nieuwe overeenkomst waarin de voorwaarden voor luchtvervoer tussen Qatar en de EU zijn opgenomen, komt in de plaats van de bilaterale overeenkomsten die sommige Europese landen al met Qatar hadden gesloten. Hierin zijn voor vijf belangrijke markten capaciteitsplafonds opgenomen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Voor luchtvaartmaatschappijen die opereren vanuit die landen, geldt dat zij een maximumaantal vluchten van en naar Qatar mogen uitvoeren. Andersom geldt hetzelfde voor Qatar Airways, dat wekelijks hetzelfde aantal vluchten naar die vijf landen mag verrichten.

Klik hier om verder te lezen