Voor Digitaal Vooraanmelden wordt gebruik gemaakt van eLink. De veiligheidsgegevens indicator (AvSec) binnen eLink toont de Aviation Security status van de zending. De deelnemers aan Digitaal Vooraanmelden hebben afgesproken dat het insturen van veiligheidsgegevens bij de luchtvrachtbrief een voorwaarde is voor gebruik van Digitaal Vooraanmelden. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen is de veiligheidsgegevens indicator (AvSec) verplicht onderdeel geworden van de Ready For Take-in (RTI) binnen eLink. Vanaf 6 april moet deze dus goed (‘groen’) zijn binnen eLink als u uw zending Digitaal wilt Vooraanmelden.

Verbeteringen eLink
De tool eLink wordt door Cargonaut beheerd en wordt vanwege het Digitaal Vooraanmelden project momenteel stevig doorontwikkeld. Functionaliteiten en nieuwe koppelingen (API’s) worden toegevoegd en knelpunten worden opgelost, zodat het gebruiksgemak nog meer toe zal nemen. Zo wordt er momenteel ook met verschillende security screeners samengewerkt om de security verklaring (eCSD) via een API koppeling te kunnen versturen.

Over Digitaal Vooraanmelden
Vanaf begin dit jaar kunnen aanleverende partijen prioriteit krijgen bij de afhandeling van hun exportzendingen als zij zich Digitaal Vooraanmelden. Het project Digitaal Vooraanmelden valt onder het Smart Cargo Mainport Program (SCMP). Binnen dit innovatieprogramma werken airlines, expediteurs, vervoerders, de afhandelaren, ACN, Cargonaut, SmartLOXS en Royal Schiphol Group nauw samen om de vrachtprocessen op Schiphol efficiënter, veiliger en duurzamer te maken.

Naast alle afhandelaren hebben ook een groot aantal expediteurs en vervoerders een Best Effort verklaring getekend waarmee zij aangeven zich in te spannen om bij deze ontwikkeling aan te sluiten.

We helpen u graag
Cargonaut is daarmee een belangrijke partner in het project Digitaal Vooraanmelden. Zij helpen u graag om op deze aanpassing voorbereid te zijn. Ze doen dit door onder andere individuele ketenpartijen te helpen hun datakwaliteit van ingestuurde berichten te verbeteren en door het geven van (opfris)cursussen voor gebruikers van eLink.

Ook hebben zij een ´How-to-digitaal-vooraanmelden´ stappenplan gemaakt: How-to-digitaal-vooraanmelden.pdf

  • Wilt u hulp van Cargonaut? Neem dan contact op met de Helpdesk van Cargonaut via helpdesk@cargonaut.nl.
  • Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met ACN via info@ACN.nl