Naar aanleiding van de Pharma bijeenkomst in juli is ACN gestart met een vervolgonderzoek. Deze vragenlijst is noodzakelijk om een goede inventarisatie te krijgen waar de bedrijven op Schiphol op dit moment staan met Pharma. Uw input is daarom van groot belang! Uiteraard zullen alle gegevens op een vertrouwelijke manier behandeld worden en er zal niets van de bedrijfsgevoelige gegevens gedeeld worden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt om vervolgacties te initiëren ter ondersteuning van het doel om voor Nederland een betere positie in de pharma logistiek te creëren.

Algemene gegevens