Per 16 januari verandert de controlepraktijk bij bepaalde niet-veterinaire levensmiddelen. Mede onder druk van Brussel moet Nederland de praktijk van controle op gescande documenten loslaten en moet (weer) gecontroleerd worden op het origineel. Namens de NVWA wordt de Douane hiermee belast. Hopelijk voor een korte (tijdelijke) periode, immers de voorbereidingen voor de elektronische (voor)aanmelding gaan door.

Klik hier voor meer informatie