Reactie Air Cargo Netherlands, TLN en FENEX op rapport ‘Effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector’

Onderzoek toont: belastingmaatregel schaadt economie, duurzaamheidseffecten zijn nihil

In haar regeerakkoord geeft het huidige kabinet aan per 2021 een vliegbelasting van in totaal 200 miljoen euro in te willen voeren om zo de luchtvaartsector te verduurzamen. Plusminus 11 miljoen euro komt daarbij ten laste van de luchtvrachtsector in de vorm van een Nederlandse belasting op vertrekkende vrachtvliegtuigen van de vliegvelden Maastricht en Schiphol.

In maart 2020 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om nader onderzoek te doen naar zogenaamde weglekeffecten van luchtvracht naar vliegvelden net over de grens als gevolg van deze belasting. Eerder waarschuwde ook de Raad van State hiervoor.

Het nu verschenen onderzoek toont duidelijk aan dat de duurzaamheidseffecten van deze Nederlandse belasting op vrachtvliegtuigen nihil zijn én onderstreept de eerdere waarschuwing van de Raad van State. De belasting leidt tot een kostentoename voor luchtvaartmaatschappijen met 28-57%  waarmee  de concurrentiepositie van Nederlandse luchthavens afneemt. Het kan vliegtuigmaatschappijen doen besluiten hun operaties geheel  te verplaatsen naar buitenlandse vliegvelden, waarbij de vrachtoperatie op Maastricht zelfs mogelijk geheel verdwijnt.

Hiermee zal Nederland op termijn geen speler meer van betekenis zijn in de luchtvrachtsector en dat is niet alleen slecht nieuws voor onze economie. In dit Covid-19 tijdperk is namelijk ook gebleken dat de luchtvrachtsector een cruciale maatschappelijke functie heeft.

Klik hier voor het SEO onderzoek