Stage en Afstuderen bij ACN?

Een van de pijlers van ACN is het actief ondersteunen van onderwijs en onderzoek binnen de luchtvrachtindustrie.
Wij bieden elk jaar enkele afstudeerplaatsen aan voor studenten die zich willen verdiepen in de luchtvrachtbranche.
Op deze pagina vind je de profieleisen en komen afstudeerders aan bod over hun onderzoeksprojecten bij ACN.

Profielschets afstudeerders

Een stage of afstudeeropdracht bij ACN is alleen mogelijk als je in het derde studiejaar al stage hebt gelopen binnen de luchtvracht, bij voorkeur bij een expediteur of afhandelaar. Zo divers als onze leden zijn, zo uiteenlopend zijn ook onze stage- en afstudeeropdrachten. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan één van onze projecten, een marktonderzoek opzetten of betrokken zijn bij een opdracht bij een van onze leden. Een ding is zeker: voor talentvolle studenten liggen er talloze uitdagende mogelijkheden!

Al onze stages en afstudeeropdrachten zijn erop gericht je kennis en vaardigheden toe te passen en een meer verdiepend onderzoek te doen. Je krijgt de kans om in een korte tijd veel bedrijven op Schiphol te leren kennen en ook daadwerkelijk iets toe te voegen aan de luchtvracht industrie. Tijdens jouw stage of afstudeeropdracht word je uitstekend begeleid door onze ervaren medewerkers zodat je het beste uit jezelf en ACN kunt halen.

Iets voor jou?

Je bent een talentvolle student met een bijna afgeronde hbo/wo bachelor of master en je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. Stuur dan een mail met foto, motivatie en cv naar info@acn.nl.

Stage lopen bij ACN

Wessel Mel – Electrification of ground support equipment

Van februari 2020 tot augustus 2020 heb ik voor Air Cargo Netherlands (ACN) een afstudeeronderzoek verricht ter afsluiting van mijn studie Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam.

De basis van dit onderzoek was het plan Slim én Duurzaam. Het doel van dit plan is het verlagen van de CO2 emissies met 35% in 2030 ten opzichte van de huidige emissies in 2020. Hierdoor zou het niveau van de CO2 emissies lager worden dan de emissies in 2005.
Slim én Duurzaam bestaat uit zeven thema’s waarvan emissie vrije luchthavens er een van is. Een onderdeel van dit thema is de elektrificatie van ground support equipment op Schiphol.

Mijn onderzoek bestond uit het uitwerken van de beschikbare elektrische voertuigen, het onderzoeken of deze over de benodigde capaciteiten beschikten en het berekenen van de verlaging in emissies als deze voertuigen zouden worden gebruikt. Om dit te kunnen onderzoeken heb ik de volgende onderzoeksvraag gebruikt:

“The CO2 reduction of 35% in 2030 according to the ‘Slim en Duurzaam’ plan would not be achieved if the ground handlers would keep working with the current ground support
equipment as it is the largest CO2 contributor for ground handlers.”

De ground support equipment die is onderzocht zijn de lower- en main deck cargo loaders, de container transporters en de towing tractors.
De resultaten laten zien dat voor alle voertuigen een elektrische variant bestaat, maar dat alleen de lower deck loaders een bewezen capaciteit hebben. De andere voertuigen hebben geen bewezen batterij capaciteit voor een hele dag aan zware operaties zonder tussendoor op te laden, maar afhankelijk van de operatie kunnen deze ingezet worden.

De effecten van elektrische voertuigen zouden dan ook een reductie in emissies zijn aangezien de voertuigen zelf niks uitstoten en een reductie in kosten in de lange termijn aangezien elektriciteit goedkoper is dan brandstof op het moment en de onderhoudskosten lager zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens COVID-19 waardoor een deel van het onderzoek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Desalniettemin is het een leerzame periode geweest en zou ik graag Ben Radstaak willen bedanken voor zijn begeleiding tijdens mijn onderzoek.
Ook zou ik graag Maarten van As, alle medewerkers bij ACN, de geïnterviewde personen en mijn mede-afstudeerders willen bedanken voor deze periode.

Wessel Mel, augustus 2020

Klik hier voor het eindrapport

Sebastiaan den Heijer – Veel belangstelling voor autonome cargo dollies op Schiphol

Met het oog op een duurzame toekomst en om te blijven innoveren heb ik, samen met mijn begeleider Ben Radstaak, besloten om voor ACN de mogelijkheden van het invoeren van autonome dollies op Amsterdam Airport Schiphol te onderzoeken. Schiphol heeft namelijk het doel gesteld om het verkeer aan airside in 2050 volledig autonoom uit te voeren. Autonome dollies zouden hier een rol bij kunnen spelen. Om dit onderwerp te kunnen onderzoeken, ben ik op de volgende onderzoeksvraag gekomen:

‘What effect can the implementation of autonomous cargo dollies have on the safety, sustainability and efficiency in the process of airside cargo transport at Schiphol Airport?’

Verschillende methoden zijn gebruikt om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag. Interviews met mensen uit het werkveld en berekeningen van CO2-emissies zijn uitgevoerd om te onderzoeken of, en hoe autonome dollies geïntegreerd kunnen worden in de huidige operatie.

De resultaten in het onderzoek laten zien dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn in autonome dollies, ook omdat ze voldoen aan het doel van Schiphol om volledig autonoom te zijn in het jaar 2050. Autonome voertuigen hebben de potentie om de veiligheid van het verkeer aan airside te verbeteren door het elimineren van menselijke fouten, wat de grootste oorzaak is van ongelukken in het verkeer.

Verder kan de efficiëntie op de luchthaven verbeterd worden, als de autonome dollies in een gezamenlijke pool rondrijden, waarbij alle afhandelaars een aandeel hebben in de complete vloot dollies. Dit resulteert in minder bewegingen op de airport en minder voertuigen op de wegen. Voordat een pooling systeem gebruikt kan worden, moeten er duidelijke afspraken zijn tussen de bedrijven.

Autonome dollies dragen bij aan de vermindering van CO2-emissies wanneer ze rijden op een milieuvriendelijke aandrijving. Op korte termijn is elektrisch de beste optie, omdat deze techniek bekend is. Op de lange termijn zou waterstof de beste optie zijn om als aandrijving te gebruiken. Waterstof is op dit moment nog te duur om te produceren en men is er nog niet bekend genoeg mee. Het zal nog wel een aantal jaren duren voordat waterstof populair en veel gebruikt wordt op AAS.

De implementatie van autonome dollies zou bijvoorbeeld op Schiphol Zuidoost kunnen starten, omdat hier veel minder verkeer is dan op Schiphol Centrum. Verder onderzoek is nog nodig om een duidelijker plaatje te krijgen van de kosten/baten en de voordelen op het gebied van milieu en veiligheid.

Ik kijk met erg veel plezier terug op mijn tijd bij ACN, ook al is het anders gelopen door COVID-19. Het is een leerzame periode geweest waarin ik veel aan de begeleiding van Ben Radstaak heb gehad. Ik wil dan ook graag Ben Radstaak en Maarten van As bedanken voor het mogelijk maken van mijn afstudeeronderzoek. Ik wil ook graag alle andere werknemers en mede-afstudeerders van ACN bedanken.

Sebastiaan den Heijer, augustus 2020

Klik hier voor het eindrapport

Jeffrey Kersbergen – Het taxiën van vrachtvliegtuigen kan duurzaam

In de periode van februari 2020 tot juni 2020 heb ik een afstudeeronderzoek bij Air Cargo Netherlands (ACN) ter afsluiting van mijn opleiding Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam.

De Nederlandse luchtvaartindustrie heeft in het Slim én Duurzaam plan afgesproken om de CO2 emissies te verlagen met 35% in 2030 ten opzichte van 2020. Volgens ACN is de Nederlandse luchtvrachtindustrie hierin onvoldoende vertegenwoordigd. Om de duurzaamheid van de Nederlandse luchtvrachtindustrie te verbeteren en om deze industrie beter te vertegenwoordigen in het Slim én Duurzaam plan, is er onderzoek uitgevoerd naar het duurzame pushback/taxi concept voor vrachtvliegtuigen op Amsterdam Airport Schiphol.

Uit het onderzoek is gebleken dat het externe concept (een soort pushback truck) de enige operationele pushback/taxi concept is dat kan worden geïntroduceerd voor widebody vrachtvliegtuigen op Amsterdam Airport Schiphol om met 2.77% CO2 emissiereductie bij te dragen aan de doelstelling van het Slim én Duurzaam plan. Verder is er aanbevolen om het externe concept aan te drijven met elektriciteit op de korte termijn, terwijl op de lange termijn waterstof wordt aanbevolen.

Tevens is er een implementatieplan gemaakt waarin alle stakeholders verantwoordelijkheden en taken hebben:

  • Tussen 2021 en 2023: verdere onderzoeken naar de duurzame truck voor widebody vrachtvliegtuigen en ontwikkelingsvoorbereidingen.
  • Tussen 2023 en 2025: uitvoeren van simulaties, pilots en tests om de duurzame truck voor widebody vrachtvliegtuigen te ontwikkelen.
  • Tussen 2025 en 2027: de elektrische duurzame truck widebody vrachtvliegtuigen in operatie.
  • Tussen 2027 tot 2030: de omzetting van elektriciteit naar waterstof wordt uitgevoerd om de prestaties van de duurzame truck voor widebody vrachtvliegtuigen te verbeteren.

Hierdoor is de Nederlandse luchtvrachtindustrie uiteindelijk in staat om bij te dragen aan het Slim én Duurzaam plan.

Uiteindelijk heeft de coronacrises zeker impact gehad op het onderzoek. Het zorgde er namelijk voor dat ik thuis al het onderzoek moest uitvoeren, alle interviews werden afgezegd of werden verplaatst en observaties en focus groups konden niet doorgaan. Ook was het lastiger om interviews te organiseren, die ook nog online moesten worden gedaan in plaats van fysiek. Gelukkig was ik na uitgebreid onderzoek nog steeds in staat om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Door de complexe periode is het zeker een leerzame periode geweest, waarin ik geleerd heb om te kunnen gaan met een sterk veranderende situatie door mijzelf aan te passen aan deze situatie. Ten slotte ben ik blij dat ik iets hebben kunnen bijdragen aan het verbeteren van de duurzaamheid in de vrachtsector. Hiervoor wil ik dan ook Ben Radstaak en Maarten van As bedanken. Ook wil ik alle andere medewerkers van ACN bedanken voor de fijne tijd op kantoor.

Klik hier voor het onderzoeksrapport

Jeffrey Kersbergen, juli 2020