House of Logistics is een samenwerking tussen ACN, onderwijs (ROC van Amsterdam en ROC Nova College) en Luchtvaart College Schiphol. House of Logistics heeft als doel de logistiek vakman van de toekomst te werven en op te leiden voor de bedrijven in de supply chain in de metropoolregio Amsterdam. De kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven is daarbij leidend.

Er is geregeld overleg over het scherp definiëren van de “logistiek vakman van de toekomst” ; er wordt nieuw MBO onderwijs gemaakt zodat bedrijven hun eigen toekomstige logistieke talenten kunnen “kweken”.

Ook organiseert House of Logistics bedrijvenbijeenkomsten. 
Via logistieke pleinen tijdens open dagen spelen bedrijven een actieve rol in de werving van nieuwe studenten logistiek.

Voor nieuws, volg ons op www.house-of-logistics.nl