De Schiphol Group heeft de plannen voor een aparte pool voor vrachtvluchten, de zogeheten vrachtpool, die oorspronkelijk gepland stond voor dit winterseizoen 2020/2021, met zeker ‘een seizoen’ uitgesteld. Dat heeft de luchthavenbeheerder aan de vrachtsector laten weten.

Vorig jaar meldde de luchthavendirectie nog aan de Nederlandse branchevereniging ACN een structurele oplossing te willen gaan zoeken voor het behoud van voldoende slots voor vrachtvluchten op Schiphol. Daarbij werd gekeken naar het reserveren van een bepaald minimum voor de vrachtsector. Gesproken werd van 2,7% van het toegestane maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. Dat kon gebeuren door dit percentage strategisch vast te leggen in de halfjaarlijkse slotdeclaratie van de luchthaven.

Via de vrachtpool zou in de toekomst het verdere verlies van vrachtvluchten aan omliggende luchthavens kunnen worden tegengegaan, was de gedachte. Tussen 2017 en 2019 verloor de luchthaven rond de 20% van zijn vrachtvluchten door het tekort aan capaciteit en de strakke uitleg van de slotregels.

Coronacrisis

Schiphol heeft voorlopig nu minder haast met het opzetten van de vrachtpool omdat de coronacrisis heeft geleid tot een sterke teruggang van het vliegverkeer op de luchthaven. Zo verwerkte de mainport vorig jaar slechts de helft van het toegestane aantal vluchten en zijn er ook dit jaar door het zwakke herstel van het passagiersverkeer nog volop slots beschikbaar voor de vrachtmaatschappijen. Dat blijkt ook uit de vervoerscijfers van Schiphol over de laatste drie maanden, die bijna een verdubbeling van het aantal vrachtvluchten laten zien. De vrachtsector is zonder veel problemen goed voor bijna een vijfde van de vluchten op Schiphol. Overigens gaat het daarbij deels om passagiersvluchten van KLM en andere airlines met alleen vracht aan boord.

ACN en Schiphol hebben vorige week nauw overleg gehad, ‘waarbij van beide kanten nadrukkelijk de noodzaak is uitgesproken om onverminderd hoog een strategische reservering voor vracht hoog op de agenda te houden’, zo stelt directeur Maarten van As van ACN.

De komende maanden gaan de twee partijen alternatieve plannen uitwerken. Daarbij wordt volgens Schiphol gekeken naar een ‘aanpassing’ van de bestaande Local Rule 2. De luchthavenbeheerder onderstreept daarbij met klem dat het nog steeds de belangen van de vrachtsector ondersteunt en een vrachtpool ‘zal invoeren’ als de aangepaste Local Rule 2 ‘niet de verwachte substantiële contributie’ voor een stabiele marktontwikkeling voor de vrachtsector op Schiphol voor de lange termijn biedt.

Lees hier verder.