Schiphol_195_Vliegtuig_onstellation_tussen_de_Koeien

Milkrun Concept

Koeien en Nederlandse luchtvracht, sinds de jaren ’50 lijken zij al aan elkaar verbonden. Niet vreemd dat het Milkrun concept goed van toepassing is op het huidige logistieke proces op Schiphol.

Maar ook als er met een serieuze blik gekeken wordt naar de huidige opzet van het logistieke concept dan heeft dit veel weg van de ronde die de melkboer vroeger deed.

De term “milk run” is ontstaan in Amerika, simpelweg de benaming van de ronde die de melkboer deed om zijn melkflessen te distribueren. Op zijn dagelijkse route verspreide hij zijn flessen en na afloop van zijn ronde ging hij weer terug naar het startpunt.

In 1995 heeft Meuse de Milkrun voor het eerst als logistiek concept genoemd, in de basis ging het hier om ritten in circulaire volgorde rondrijden. Hierbij zou de beladingsgraad per truck kunnen stijgen en de logistieke kosten kunnen dalen.

B9-586, 10-07-2003, 08:28, 8C, 2798x3480 (132+2933), 100%, RMAfotozwEZ, 1/80 s, R52.0, G33.8, B41.4

Milkrun BG Doorzichtig

Een aantal jaar geleden heeft een groep afstudeerders bij ACN onderzoek gedaan of dit concept toegepast kon worden op Schiphol. Hierbij lag de focus voornamelijk op het verkeer tussen de 1e en 2e linie. Lange wachttijden, hoge kosten en een gebrek aan transparantie waren de grootste uitdagingen die op tafel lagen.

Een uitwerking van het concept was dat alle afhandelaars aan zouden sluiten en de regie over het afleverproces van de vracht in handen zouden nemen.

In mei 2015 start de eerste pilot fase met drie grote expediteurs en de eerste afhandelaar Menzies Aviations. In de daaropvolgende maanden sluiten steeds meer expediteurs aan. In september 2015 is het totaal aantal expediteurs toegenomen tot 10.

Op dat moment gaat ook de web portal live. Deze portal geeft elke deelnemer inzicht in de zendingen die via de Milkrun afgeleverd gaan worden. De afhandelaar maakt hierin zijn planning en de vervoerder zorgt dat de juiste trucks gekoppeld worden aan de ritten.

IMG_0367

Milkrun BG1

Op 1 februari 2016 start de tweede afhandelaar Swissport Cargo Services. Voorafgaand heeft Swissport een tender uitgeschreven waarop alle geïnteresseerde vervoerders zich in konden schrijven. Uiteindelijk kiezen zij voor Nagel Transport BV als partner in dit project.

In de komende maanden zal het proces verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast zal er stap voor stap uitgebreid worden met nieuwe deelnemers en nieuwe afhandelaars. Hierbij geldt wel kwaliteit boven kwantiteit, eerst zal een proces volledig geïntegreerd worden bij Swissport voordat er nieuwe afhandelaars toe kunnen treden tot de Milkrun.