Maastricht Aachen Airport (MAA) kan tot en met 31 december 2024 open blijven, ook al is er voor dit vliegveld nog geen luchthavenbesluit genomen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De Raad deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek en een inwoner die bij het vliegveld woont. Zij wezen er volgens de Raad terecht op dat het op grond van de Wet luchtvaart verboden is om een burgerluchthaven in bedrijf te hebben zonder luchthavenbesluit of luchthavenregeling. Voor MAA is zo’n besluit nog steeds niet vastgesteld.

Wel geldt er een tijdelijke regeling, maar die biedt volgens de stichting en inwoner te weinig bescherming aan omwonenden. De Raad stelt stichting en inwoner in het gelijk, wat dat betreft. Daarom moet de regering uiterlijk 31 december 2024 een luchthavenbesluit voor MAA bekendmaken. Lukt de regering dat niet bijtijds, dan geldt voor elke dag dat het besluit te laat komt een dwangsom van 1000 euro met een maximum van 150.000 euro.

Lees hier verder