De luchtvaartsector heeft een stappenplan gepresenteerd om duurzaam taxiën te realiseren. Maandag overhandigde de sector hiervoor een roadmap aan demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser. In 2030 moet taxiën op Schiphol standaard met behulp van speciale sleepvoertuigen gebeuren.

Met dit stappenplan wordt duurzaam taxiën in uiterlijk 2030 op heel Schiphol de standaardprocedure. De eerste stap daarin zijn twee sleepvoertuigen die medio 2022 in gebruik genomen worden op Schiphol voor een vervolgproef. Bij succes zal deze proeffase daarna overgaan in een standaardproces waarbij de vliegtuigen duurzaam kunnen taxiën van en naar de Polderbaan, zo meldt Schiphol in een verklaring.

Tijdens het duurzaam taxiën worden vliegtuigen van en naar de start- en landingsbaan gebracht door een speciaal sleepvoertuig en blijven vliegtuigmotoren voor het grootste deel uit. Voor dit nieuwe taxiproces zijn ingrijpende aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek nodig.

Eerste ter wereld
Veel van de benodigde aanpassingen zijn nieuw voor de luchtvaart en Schiphol is bovendien de eerste luchthaven in de wereld die op grote schaal duurzaam taxiën wil introduceren. De roadmap biedt een stappenplan om deze aanpassingen tijdig door te voeren op basis van de nu beschikbare kennis, zo meldt de luchthaven.

Klik hier om verder te lezen