De provincie Limburg wil in het kader van een uiteindelijk besluit over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA) ook de optie van een sluiting van het regionale vliegveld laten onderzoeken. Eerder werd door Limburg, eigenaar van het vliegveld, die mogelijkheid uitgesloten.

Dat schrijft VVD-gedeputeerde Stephan Satijn (Economische Zaken) aan het Limburg parlement in een brief. Eerder dit jaar was er door het vertrokken provinciale bestuur van Limburg al een koppeling gemaakt met de kosten van de grootschalige renovatie van de landingsbaan en een beslissing over de toekomst van MAA.

‘Vrije Kwestie’
Dat nu ook een sluiting en een andere invulling van het luchthaventerrein als optie wordt aangeven heeft te maken met het feit dat na de bestuurscrisis dit voorjaar in Limburg en de vorming van een nieuw college Maastricht Aachen Airport als een ‘vrije kwestie’ is bestempeld en daarmee ‘álle opties op tafel liggen voor een uiteindelijke besluitvorming’, schrijft Satijn.

‘Dat betekent dat het college in kaart laat brengen wat de impact en de consequenties zijn van een functieverandering op het luchthaventerrein middels een alternatieve gebiedsontwikkeling.’ Het college zal tevens ‘deze vergaande variant’ laten doorrekenen ‘en als alternatieve optie’  meenemen in de maatschappelijke kosten basten analyse voor de luchthaven.

Klik hier om verder te lezen