Lennert l‘Amie wordt per 1 februari 2023 Chief Information Officer (CIO) van Royal Schiphol Group. Hij volgt Sjoerd Blüm op, die deze functie sinds 2017 vervult. Lennert werkt sinds 2014 bij Schiphol en geeft momenteel leiding aan het Business Platform Airport Operations.

Het is indrukwekkend wat IT & Data onder Sjoerds leiderschap heeft bereikt en welke ambities er zijn geformuleerd. Met Lennert hebben we een geschikte opvolger in huis om daar verder vorm aan te geven. Lennert heeft ervaring in alle delen van IT & Data én heeft een duidelijke visie op korte en lange termijn voor IT & Data op Schiphol. Ik heb alle vertrouwen dat Lennert deze visie samen met de collega’s tot realisatie gaat brengen.

Klik hier om verder te lezen