Er zijn al discussies over de haalbaarheid van zero emissiezones voor vrachtwagens sinds het besluit van de toenmalig staatssecretaris Van Velthoven (Infrastructuur) in 2021 om deze zones in 30 tot 40 Nederlandse steden vanaf 2025 mogelijk te maken. Vooral het verbod op diesel- en lng-vrachtwagens in deze gebieden stuit op veel weerstand. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend, omdat er goede afspraken zijn gemaakt over een overgangsregeling voor de periode tussen 2025 en 2030.

Zo is in het invoeringsbesluit bepaald dat alleen nieuwe bestel- en vrachtwagens vanaf 2025 verplicht van zero-emissie aandrijving voorzien moeten zijn. Voor de bestaande vloot is een ruimhartige overgangsperiode opgenomen. Deze biedt nog veel speelruimte voor logistieke bedrijven om conventionele vrachtwagens in de zones in te blijven zetten. Euro VI trekkers en Euro VI bakwagens mogen nog tot 1 januari 2030 in de ZE-zones rijden, tenzij ze op 1 januari 2025 ouder zijn dan 5 jaar (bakwagens) of 8 jaar (trekkers). Een groot deel van het bestaande wagenpark kan dus nog tot 2030 in deze steden ingezet worden. 2030 is dus eigenlijk de harde deadline voor de overgang naar elektrische trucks in stedelijke logistiek.

Klik hier om verder te lezen