Voor deelnemers aan het project Digitaal Vooraanmelden, die de Best Effort hebben ondertekend, starten we vanaf volgende week woensdag 20 januari a.s. een digitale klankbordgroep.

Aanleverende partijen (vervoerders en expediteurs) gaan met elkaar kennis en ervaringen delen en krijgen daarbij ondersteuning van ACN, Cargonaut en SmartLOXS. In een wekelijks overleg wordt input verzameld en rapportages gedeeld. Doel is de processen en informatie-uitwisseling te verbeteren bij zowel de afhandelaren als bij de vervoerders en expediteurs zelf.

Wilt u de Best Effort nog ondertekenen en ook deelnemen aan deze klankbordgroep? Neem dan contact op met: Johan Star, projectmanager Digitaal Vooraanmelden.