Er moet bij de herziening van de slotregeling van de EU ruimte komen voor de afzonderlijke lidstaten om bij het toewijzen van slots een onderscheid te maken tussen vracht- en passagiersvluchten. Die ‘segmentering’ en ‘prioritering’ van de vrachtsector is nodig voor het behoud van de Europese vrachtpositie van de nationale luchthaven. Dat bepleit VVD-minister Mark Harbers van infrastructuur in de Nederlandse inbreng voor een herziening van de huidige EU-slotregels, die dateren uit 1993. 

In de recente ‘position paper’, die het ministerie naar Brussel heeft gestuurd, schrijft Harbers dat er nieuwe ‘manieren van denken’ nodig zijn om te garanderen dat de beperkte beschikbare capaciteit op de nationale mainport zo efficiënt mogelijk kan worden benut ‘zodat Schiphol zijn rol als gateway in Noord-West Europa kan behouden’.

Luchtvracht speelt daarin een belangrijke rol in de ogen van de minister, omdat ‘het voor de corona-pandemie met 3% van de vliegbewegingen rond 25% van de toegevoegde waarde leverde’. Voor een luchthaven, die aan zijn capaciteitsgrenzen zit zoals Schiphol, is het dan ook zaak om meer op het behoud van deze hoogrenderende vrachtvluchten in te zetten. Die eigen nationale aanpak, waarvan de uitvoering bij de onafhankelijk slotcoördinator komt te liggen, wordt met het oog op de kabinetsplannen om de maximale capaciteit van Schiphol te reduceren van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen per jaar nog urgenter.

Lees hier verder