De directie Luchtvaart werkt aan een veilige luchtvaart, gericht op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar de rest van de wereld. Een luchtvaart die minder hinder oplevert voor de mensen in de omgeving van luchthavens, schoner is en voldoet aan ambitieuze CO2-reductiedoelen. Waarbij het belang van de mogelijkheid om te reizen beter in balans komt met de leefomgeving.

De inhoudelijke opgaven in de luchtvaartsector vergen de komende jaren een andere inhoudelijke oriëntatie en een herijking van de meerjarige visie en strategie op de gewenste ontwikkeling, mede in relatie tot de leefomgeving.

Klik hier om verder te lezen