Tijdens het overleg met de Vaste Kamercommissie vorige week over dezelfde krimp schoot minister Mark Harbers (Infrastructuur) bij vragen over een aparte vrachtpool om dit laatste te garanderen weer in de Pavlov-mode: ‘Kán niet, volgens de landsadvocaat, mág niet van Brussel.’ En wederom moesten de transportwoordvoerders het doen zonder enige juridische onderbouwing of argumentatie.

Wat betreft de krimp op Schiphol. Op het luchtvrachtcongres zal ik als spreker betogen dat terugbrengen van het aantal Schipholvluchten tot 440.000 per jaar in principe juridisch wel kán, maar níet zoals de minister wil via de aangekondigde ‘fast forward’-methode per 1 november 2023. Verder zijn er voor een aparte vrachtpool door belangenorganisatie ACN goede argumenten ontwikkeld voor het incorporeren van de vrachtpool in de capaciteitsdeclaratie van Schiphol. Het kan gewoon. Tegenstanders van die vrachtpool moeten dan ook eens ophouden met het hanteren van autoriteitsargumenten zónder de verdere inhoud daarvan te onthullen.

Klik hier om verder te lezen