Handels- en productiebedrijven moeten veel meer aandacht besteden aan het behoud, de ontwikkeling en de gezondheid van hun personeel. Dit blijkt uit het onderzoek Mens&werk in de handel en logistiek 2022. Maar liefst 50 procent van de respondenten geeft aan in 2022 een stijging te zien van het aantal vacatures binnen hun onderneming. Bij 77 procent van de vacatures gaat het om een vervangingsvraag. 42 procent van de respondenten geeft aan dat het binnen hun bedrijf ook gaat om vacatures voor nieuwe functies. Er wordt dus hard gewerkt aan vervanging, capaciteitsvergroting en groei, maar de achterdeur staat intussen wagenwijd open.

Bij veel bedrijven ontbreekt het ook aan een koppeling tussen het personeelsbeleid en de organisatiedoelen. 53 procent van de bedrijven zegt HR-beleid gekoppeld te hebben aan de organisatie missie en visie, maar dit is niet of nauwelijks terug te vinden in de antwoorden over diverse soorten HR-beleid zoals diversiteitsbeleid, duurzame inzetbaarheidsbeleid, ontwikkelingsbeleid en digitalisering en innovatie.

Lees hier verder