De Turkse regering heeft bekendgemaakt voortaan ‘Republic of Türkiye’ of ‘Türkiye’ als officiële Engelse benaming  te gaan gebruiken. Deze benaming vervangt het oude ‘Republic of Turkey’ of ‘Turkey’.

De Nederlandse Douane adviseert bedrijven die handel drijven met Turkije daarom de naam ‘Türkiye’ te gebruiken in Engelstalige commerciële documenten, oorsprongsbewijzen en A.TR-certificaten.

Wij accepteren momenteel nog oorsprongsbewijzen en certificaten inzake goederenverkeer A.TR met zowel de oude als de nieuwe officiële Engelse benamingen. Ook de Turkse douane wijst EU-documenten waarop ‘Republic of Turkey’ of ‘Turkey’ vermeld staat voorlopig niet af.

Wij hebben geen informatie gekregen over de Nederlandse benaming. In Nederlandstalige vergunningen, documenten en certificaten blijft daarom de naam ‘Turkije’ gehandhaafd.

Achtergrond
De Verenigde Naties hebben de naamswijziging op 1 juni 2022 gerealiseerd. Turkije heeft op diezelfde datum de Europese Commissie gevraagd om de nieuwe Engelse benaming te gaan gebruiken.

Op 5 juli 2022 heeft Turkije aan de Europese Commissie meegedeeld deze naamswijziging te gaan toepassen op preferentiële en niet-preferentiële oorsprongsdocumenten (EUR.1, EUR-MED, oorsprongsverklaring, leveranciersverklaring, en certificaat van oorsprong) en op het certificaat inzake goederenverkeer A.TR. Hoewel de onderliggende wetgeving nog niet is aangepast, heeft de Europese Commissie de lidstaten verzocht om documenten waarop de nieuwe benaming wordt gebruikt, niet enkel om deze reden af te wijzen.