Vakbond FNV wil met een sector-cao voor de vrachtafhandeling op Schiphol zo snel mogelijk een einde maken aan de volgens haar dramatisch slechte arbeidsvoorwaarden in deze bedrijfstak. Daarnaast wil de bond dat Schiphol als huisbaas zich direct gaat bemoeien met de bedrijfsvoering in de afhandeling ‘en regels opstelt hoe er gewerkt moet worden om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen’. Want die zijn nu bar slecht, zegt Joost van Doesburg, FNV-vakbondsbestuurder voor Schiphol, in een interview met deze krant. ‘Lukt het niet, dan moet de luchthaven het aantal afhandelaars terugbrengen.’

De vaak moordende concurrentieslag onder de vijf grote afhandelaars op Schiphol heeft de lonen van de vijfduizend werknemers de laatste 25 jaar naar een dieptepunt doen zinken, stelt Van Doesburg. Het gevolg, zo zegt hij: het uurloon ligt met een schamele 10,31 euro ‘een fractie hoger dan het minimumloon’ en de kwaliteit van het werk en de veiligheid laten te wensen over.

Klik hier om verder te lezen