Binnen het project Digitaal Vooraanmelden wordt continue onderzocht welke processen we (expediteurs, vervoerders en afhandelaren) kunnen verbeteren, of hoe we de techniek kunnen verbeteren (eLink).

We zien dat chauffeurs niet altijd zeker weten of ze Digitaal Vooraangemeld zijn of soms onterecht denken dat ze dat zijn. Op basis van deze ervaringen van verschillende ketenpartners is binnen eLink hiervoor nu het eLink Delivery Overview gemaakt.

Nieuwe functie

Dit is een nieuwe functie binnen eLink en het geeft een print overzicht van alle vooraangemelde exportzendingen. Dit eLink Delivery Overview kan alleen uitgeprint worden voor de zendingen die daadwerkelijk vooraangemeld / (pre) announced zijn.

Bewijs dat zending Digitaal Vooraangemeld is binnen eLink

Als het eLink Delivery Overview meegegeven wordt met de vervoerder, dan weet de chauffeur dat de zending Digitaal Vooraangemeld is. Door het eLink Delivery Overview mee te geven aan de chauffeur weet hij zeker dat de zending in eLink staat en niet alleen gepland is, maar ook daadwerkelijk Digitaal Vooraangemeld is.

Mogelijk vervanger van ACN bon

Bijkomend voordeel is, dat ditzelfde overzicht voor een gedeelte van de exportzendingen ook als vervanger van de ACN bon gebruikt kan worden. Belangrijk is natuurlijk dat u kijkt of dat voor uzelf ook van toepassing is en daarnaast is het ook belangrijk dat u voor ingebruikname ook afstemming hebt met de afhandelaar waar u deze wilt inzetten.

Mocht u vragen hebben over deze functionaliteit kunt u altijd contact opnemen met Cargonaut via Helpdesk: +31 (0)20 653 0808 en helpdesk@cargonaut.nl

Klik hier voor meer informatie over eLink