Het mondiale luchtvrachtvolume liet in de maand december een verder herstel zien van 2,5%. Daarmee is het verlies vergeleken met de tonnages van voor de coronacrisis gereduceerd naar 5%, stelt analist Clive Data Services in het recente rapport over de maand december van 2020.

De consultant wijst er daarbij op dat aan het begin van de coronacrisis, in april 2020,  dat verlies op 37% lag en de luchtvrachtsector nu vergelijkbare volumes weet te vervoeren met een kwart van de vrachtcapaciteit op de passagiersvliegtuigen nog steeds aan de grond.

Dat heeft zijn prijs en die ligt in de hoge vrachttarieven van de laatste maanden, die grofweg twee keer zo hoog liggen vergeleken met begin 2020. In die situatie lijkt voorlopig nog geen verandering te komen. Sterker nog, Clive Data Services heeft in de laatste helft van december (vanaf 21 december)  hogere vervoerscijfers gemeten dan in de vergelijkbare periode in 2019, toen er nog geen sprake was van een corona-virus. Dat zijn de de eerste volumestijgingen boven het niveau van voor de coronacrisis die het bedrijf heeft gezien.

Lees verder