Afgelopen woensdagochtend is de eerste online Klankbordgroep Best Efforts gehouden. Naast de aanwezigheid van Cargonaut, ACN en leden van de projectgroep, waren ook een twintigtal bedrijven aanwezig, die zichzelf lieten informeren over de laatste stand van zaken van het project Digitaal Vooraanmelden.

Deelnemers kunnen in de Klankbordgroep Best Efforts vragen aan elkaar en aan de projectgroep stellen. Verschillende expediteurs en vervoerders hebben hun ervaringen met Digitaal Vooraanmelden gedeeld. Ook zijn er ideeën aangedragen om expediteurs en vervoerders beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een individuele rapportage op datakwaliteit.

De volgende online Klankbordgroep Best Efforts zal woensdag 3 februari van 09.00-10.30 uur plaatsvinden.

Wilt u ook deelnemen en uw individuele rapportage ontvangen, maar heeft u nog geen Best Effort getekend? Neem dan contact op met: Johan Star