Op 1 juni 2022 is gestart met de invoering van verplichte ‘voor-registratie’ van alle chauffeurs bij dnata, KLM Cargo, Menzies Aviation, Swissport en Worldwide Flight Services. Met de bezoekersregistratie verbetert het toezicht en de veiligheid op en rond de luchthaven en is cargo nog beter beschermd tegen fraude en diefstal. Dit is van belang voor de gehele luchtvrachtketen!

Vanaf 1 september 2022 wordt zonder registratie via elink of e-Registration geen toegang meer verleend.

De afgelopen maanden is samen met de marktpartijen hard gewerkt om de procedures en systemen te optimaliseren en te monitoren. U heeft gemerkt dat het toezicht op de registraties bij alle afhandelaars steeds scherper is geworden.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat inmiddels 70% van alle bezoeken al zijn aangemeld (via eLink of e-Registration). Dat is een fantastische prestatie van de gehele luchtvrachtketen. Het totaal aantal aangemelde bezoeken is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1 juli.

Maar er is nog wel werk te doen, zowel technisch als organisatorisch.

Voor expediteurs en vervoerders:

– Informeer uw klanten ook over het toegangsbeleid op Schiphol

– Registreer al uw bezoeken via eLink (voor export) of e-Registration (import, uld’s rfs)

– Wilt u geautomatiseerd vanuit uw planningssystemen kunnen aanmelden, neem dan contact op met SmartLOXS over de inmiddels beschikbare API

Voor de afhandelaars:

– Gebruik de reporting tools om chauffeurs, vervoerders en expediteurs te informeren

– Gebruik de posters die ACN beschikbaar stelt om de informatie over te brengen

Klik hier voor de website visitamscargo.com