Bij de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU) veranderde de definitie van het exporteursbegrip. In grote lijnen komt de nieuwe definitie erop neer dat de exporteur in de Europese Unie (EU) gevestigd moet zijn. Hiermee moet een einde komen aan de praktijk dat een exporteur van buiten de EU vaak als exporteur optrad; bijvoorbeeld bij gebruik van de Incoterms® 2020-regel Ex Works. Om bedrijven de tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden, heeft de Douane tot aan 1 januari 2021 niet gehandhaafd op de nieuwe regel. Nu gebeurt dit wel.

Klik hier om verder te lezen