Binnen Schiphol is in de loop van de jaren een praktijk ontstaan dat er, in strijd met de wetgeving, niet altijd een verzegeling werd aangebracht op vervoermiddelen, waarmee goederen worden vervoerd die zijn aangegeven voor de douaneregeling niet-Unie douanevervoer. De douane gaat die praktijk uiterlijk 1 oktober 2021 beëindigen.

Aan bedrijven die door deze beslissing getroffen kunnen worden, wordt de mogelijkheid geboden om tot 1 oktober 2023 deel te nemen aan een tijdelijke regeling waarbij zij zelf de verzegeling aanbrengen. De bedrijven moeten wel in het bezit zijn van de vergunningen AEO, Toegelaten Afzender, Toegelaten geadresseerde en de vergunning gebruik van de verzegeling van een bijzonder model. De bedrijven hebben daarover een brief van de douane ontvangen.

Indien u onverhoopt geen brief van de douane heeft ontvangen, maar denkt u ook in aanmerking te komen voor de overgangsregeling, dan kunt u zich aanmelden voor deze nieuwe werkwijze, als u in het bezit bent van de hiervoor genoemde vergunningen, door een e-mail te sturen naar het BedrijvenContactPunt van Douane Schiphol Cargo: douane.dsc.bcp@douane.nl.

Klik hier voor de instructie voor deelnemers Verzegeld transitvervoer Schiphol
Klik hier voor de instructie chauffeurs Verzegeld transitvervoer Schiphol
Klik hier voor het registratieformulier verzegeld transitvervoer Schiphol Airport