Mag een elektrisch aangedreven tankwagen met gevaarlijke stoffen rijden? Nu nog niet, maar vanaf 1 januari 2023 wel. Op deze datum gaat een aantal veranderingen in op het gebied van transport en opslag van gevaarlijke stoffen. NT zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Op het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen is het ADR een belangrijke document, het ‘Accord relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR krijgt iedere twee jaar een update, zo ook in 2023.

Een van de wijzigingen is dat het voor verzenders van gevaarlijke stoffen verplicht is een veiligheidsadviseur in dienst te hebben of in te huren. Verzenders zijn ook de bedrijven die organisatorisch of administratief als zodanig optreden. In de aanloop van deze wijziging is de aanwezigheid van een adviseur al gewenst. Vanaf januari is de overgangsperiode afgelopen en gaat de verplichting in.

Klik hier om verder te lezen